Jerycho wynagradzające

Sercu Jezusowemu za grzech profanacji Najświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje Sacrum w Polsce.

Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na comiesięczne, 24-godzinne Jerycho, które będzie się rozpoczynało w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18:00 - najbliższe Jerycho odbędzie się w dniach 5 i 6.08.2021 r.
Podejmujemy w nim modlitwę wynagradzającą za profanacje oraz będziemy prosić o zaprzestanie w Polsce praktyki rozdzielania Komunii świętej na rękę.

Bóg zapłać wszystkim, którzy modlili się podczas Jerycha wynagradzającego w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Chcemy zaproponować wszystkim, odwiedzającym tę stronę, przystąpienie do wspólnoty modlitewnej, która będzie stale wynagradzać Panu Jezusowi za grzech profanacji i modlić się o przywrócenie w Polsce godnego przyjmowania Ciała Chrystusa! Każdy członek wspólnoty zobowiązuje się, że codziennie będzie odmawiał w duchu wynagrodzenia Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dodając: Przebacz, Panie, przebacz ludowi swojemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki! (w miarę możliwości leżąc krzyżem). Swój udział w grupie modlitewnej zgłaszamy mailowo - klikając na link w stopce strony (kontakt z administratorem), podajemy jedynie swoje imię lub pseudonim (np. zgłaszam się do grupy wynagradzającej Sercu Bożemu - Tomasz).

W ostatnim czasie polscy biskupi dopuścili rozdzielanie Komunii Św. na rękę sugerując wiernym jakoby była to forma bardziej higieniczna, co jest nieprawdą, bo tylko przyjmowanie Komunii Świętej do ust i na kolanach ( wg zdania lekarzy w Polsce i na świecie ) minimalizuje możliwość zakażeń. /więcej informacji: TUTAJ

Rozdawanie Komunii Św. na rękę jest wielką profanacją, bo święte mikrocząsteczki Ciała Pańskiego pozostają na rękach, którymi dotykamy mnóstwa rzeczy i, o zgrozo! roznosimy je wszędzie, depczemy leżące na posadzce świątyni...

Ostatnio dochodzi w naszym kraju do coraz częstszego znieważania miejsc świętych.

Dlatego, choć podejmowane są liczne protesty świadomych tego wiernych i kapłanów, to nie wystarczy. Musimy jeszcze, jako naród, wynagrodzić Sercu Bożemu za ten wielki GRZECH!

Jerycho modlitewne polega na nieustannej modlitwie do Boga. Jest podzielone na poszczególne godziny. Każdej godziny inna osoba podejmuje modlitwę.

Wybieramy jedną, dogodną dla nas godzinę, w której jesteśmy w stanie przez 60 minut trwać na modlitwie wynagradzającej i zapisujemy się na niniejszej stronie.

Przy zapisie nie podajemy żadnych danych wrażliwych, jedynie swoje imię lub pseudonim.

Wszyscy, którzy chcą włączyć się w tę modlitwę, proszeni są o wpisywanie się na poszczególne godziny. Modlitwa wynagradzająca może być dowolna. Ważne, by była odmówiona pobożnie i płynęła prosto z serca, może nią być np. Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, rozważanie Pisma Św., Litania do Serca Pana Jezusa, Litania do Imienia Jezus, Litania do Miłosierdzia Bożego lub inne. Mogą być to wszelkie modlitwy związane z adoracją Najświętszego Sakramentu, można też modlić się własnymi słowami. Jeśli ktoś wybierze godzinę dzienną, a ma wtedy możliwość pójścia do kościoła na adorację, to niech tak uczyni. Jeśli nie – niech modli się w domu.

Jeśli ktoś wie, że nie da rady modlić się przez 60 minut, to niech dobierze sobie drugą osobę i razem podzielą czas na połowę. ( Ta praktyka może być pomocna zwłaszcza w godzinach nocnych. ) Ważne, aby płynęła do Boga modlitwa nieprzerwana i nieustanna, niczym sztafeta, którą przekazuje się kolejnym osobom. Jeśliby się ktoś wpisał na daną godzinę, a jakieś niespodziewane wydarzenia sprawiłyby, że nie może w wybranym czasie wypełnić zobowiązania danego Bogu, wystarczy jeśli sam znajdzie zastępcę ( lub zastępców ), którzy podejmą modlitwę zamiast niego, a on odprawi ją i innym czasie.

Kto tylko może, niech w tej godzinie, choć przez krótką chwilę, modli się leżąc krzyżem, a kto nie może leżeć krzyżem, niech klęczy lub stoi wymawiając słowa:

  • Przebacz, Panie, przebacz ludowi swojemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki!
  • Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami! 3x
  • Wielbię Ciebie w każdym momencie o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie 3x

A na zakończenie:

  • Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 3x

    Warto ofiarować Panu Bogu piątkowy post w tej intencji.

    Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Jerychu tygodniowym (22.11 - 28.11.2020r.).