Strona Główna

Jerycho wynagradzające

Sercu Jezusowemu za grzech profanacji Najświętszego Sakramentu i wszelkie profanacje Sacrum w Polsce.

Modlitwa w formie 24-ro godzinnej jerycha od czerwca zostaje na jakiś czas zawieszona. Zachęcamy do indywidualnego wynagradzania w dowolnej godzinie Panu Jezusowi za profanacje.

Podejmujemy w nim modlitwę wynagradzającą za profanacje oraz będziemy prosić o zaprzestanie w Polsce praktyki rozdzielania Komunii świętej na rękę.

W ostatnim czasie polscy biskupi dopuścili rozdzielanie Komunii Św. na rękę sugerując wiernym jakoby była to forma bardziej higieniczna, co jest nieprawdą, bo tylko przyjmowanie Komunii Świętej do ust i na kolanach ( wg zdania lekarzy w Polsce i na świecie ) minimalizuje możliwość zakażeń. /więcej informacji: TUTAJ

Rozdawanie Komunii Św. na rękę jest wielką profanacją, bo święte mikrocząsteczki Ciała Pańskiego pozostają na rękach, którymi dotykamy mnóstwa rzeczy i, o zgrozo! roznosimy je wszędzie, depczemy leżące na posadzce świątyni…

Ostatnio dochodzi w naszym kraju do coraz częstszego znieważania miejsc świętych.

Dlatego, choć podejmowane są liczne protesty świadomych tego wiernych i kapłanów, to nie wystarczy. Musimy jeszcze, jako naród, wynagrodzić Sercu Bożemu za ten wielki GRZECH!

Jerycho modlitewne polega na nieustannej modlitwie do Boga. Jest podzielone na poszczególne godziny. Każdej godziny inna osoba podejmuje modlitwę.

Wybieramy jedną, dogodną dla nas godzinę, w której jesteśmy w stanie przez 60 minut trwać na modlitwie wynagradzającej i zapisujemy się na niniejszej stronie.

Przy zapisie nie podajemy żadnych danych wrażliwych, jedynie swoje imię lub pseudonim.

Więcej informacji znajduje się w zakładce: CZYM JEST JERYCHO?

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Jerychu tygodniowym, które miało miejsce w dniach: 22.11 – 28.11.2020r.