Biblijne miasto Jerycho – symbol grzechu i pogańskiego kultu – zostało zdobyte przez  Izraelitów dzięki ufnej i nieprzerwanej modlitwie. Nawiązując do tego historycznego wydarzenia, chcemy podjąć wysiłek przeprowadzenia Jerycha Wynagradzającego za grzech profanacji Ciała Bożego, by poprzez trwanie na modlitwie razem z Maryją, nasza Matką, wynagradzać i prosić o potrzebne łaski dla Narodu Polskiego.

Zachęcamy także do trwania na modlitwie w nocy. Niech w naszch sercach brzmią słowa naszego Mistrza: „nawet godziny nie mogliście czuwać wraz ze mną”.