Godne przyjęcie Komunii

Komunię św. zawsze należy przyjmować wyłącznie na kolanach i do ust, od kapłana, nie od szafarza – inaczej jest to wielka profanacja. Kapłan też nie powinien zasłaniać się maską ani używać płynów dezynfekujących.

Należy przyjmować Ciało Pańskie tylko od kapłana, nigdy od szafarza – szafarz nie ma namaszczonych (wyświęconych) dłoni jak ksiądz, a dłońmi nienamaszczonymi NIE WOLNO nikomu dotykać Hostii, także wiernym nie wolno przyjmować Hostii na rękę ! Kapłan rozdający Ciało Pańskie nie powinien zasłaniać sobie twarzy (nie godzi się zakrywać twarzy przed Bogiem!) ani dezynfekować rąk, jakby Jezus był brudny. Maska obraża majestat Pana Jezusa, a płyn na spirytusie sprawia Mu straszliwy ból (konsekrowana Hostia to żywy fragment mięśnia sercowego – jak wiadomo z badań naukowych dokonanych chociażby w Sokółce). Jeśli nie mamy możliwości godnego przyjęcia Ciała Pańskiego – przyjmujemy komunię wyłącznie duchowo.