Koronka wynagradzająca

KORONKA WYNAGRADZAJĄCO- UWIELBIENIOWA

(do odmawiania na różańcu)

Na początku: W imię Ojca…

Intencja: Panie Jezu pragnę skromnym aktem mojej miłości wynagrodzić Ci, choć
w niewielkim stopniu, cierpienia, jakich doznajesz od dusz, ukryty w Przenajświętszym Sakramencie.


Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

W 1-szym dziesiątku przepraszam Cię Panie Jezu za udzielanie Komunii św. na rękę.

Na dużym paciorku:
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, że z miłości do nas stałeś się więźniem Najświętszego Sakramentu.

Po dziesiątku: Chwała Ojcu…

W 2-gim dziesiątku przepraszam Cię Panie Jezu za niewiarę kapłanów w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie (również za używanie masek i płynów dezynfekcyjnych przy komunikowaniu).

Na dużym paciorku:
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, że z miłości do nas stałeś się więźniem Najświętszego Sakramentu.

Po dziesiątku: Chwała Ojcu…

W 3-cim dziesiątku przepraszam Cię Panie Jezu za brak czci wiernych dla Najświętszego Sakramentu i przyjmowanie Cię w postawie stojącej.

Na dużym paciorku:
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, że z miłości do nas stałeś się więźniem Najświętszego Sakramentu.

Po dziesiątku: Chwała Ojcu…

W 4-tym dziesiątku przepraszam Cię Panie Jezu za przyjmowanie Komunii św. przez dusze będące w stanie grzechu ciężkiego.

Na dużym paciorku:
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, że z miłości do nas stałeś się więźniem Najświętszego Sakramentu.

Po dziesiątku: Chwała Ojcu…

W 5-tym dziesiątku przepraszam Cię Panie Jezu za przyjmowanie Cię przez dusze
w sposób oziębły.

Na dużym paciorku:
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, że z miłości do nas stałeś się więźniem Najświętszego Sakramentu.

Po dziesiątku: Chwała Ojcu…

Na zakończenie 3x:
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.