Litania wynagradzajaca

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA PANA JEZUSA

/Do prywatnego odmawiania jako wynagrodzenie za profanacje Ciała Pańskiego/

Kyrie, eleison, – Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez Słowo Ojca, za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Panny utworzone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pod sercem Maryi z miłością noszone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w łonie Maryi – Arce Przymierza przebywające, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez Maryję zrodzone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez św. Józefa ze czcią na rękach noszone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, żywy obrazie Boga Ojca, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w pełni czasów ludzkości się objawiające,- bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez 40-dniowy post umartwione, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w Wieczerniku w Chleb Eucharystyczny przeistoczone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pod postacią chleba z nami pozostające, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, będące ofiarą za nasze grzechy, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w Ogrójcu krwawym potem oblane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pocałunkiem zdradliwym sprofanowane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, powrozami przez łotrów związane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przed arcykapłanem spoliczkowane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w ciemnicy okrutnym torturom poddane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, na pośmiewisko w płaszcz purpurowy odziane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, straszliwie biczowane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, cierniową koroną zranione, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, ciężarem krzyża przygniecione,- bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, tępymi gwoźdźmi do krzyża przybite, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, na drzewie krzyża wywyższone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pragnieniem dręczone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w godzinie śmierci Bogu Ojcu za nas w ofierze złożone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, z krzyża z litością zdjęte, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, na rękach Matki Bolesnej opłakiwane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, ze czcią do grobu złożone, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w chwale Zmartwychwstania się ukazujące, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, po Zmartwychwstaniu przemienione, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa przy Wniebowstąpieniu w niebo uniesione, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, podczas każdej Mszy św. na ołtarzu ofiarowane, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pozostające z nami w Najświętszym Sakramencie, – bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, tak licznie profanowane, – bądź uwielbione!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

– Ofiary ani daru nie chciałeś,

– Aleś Mi utworzył ciało;

Wszechmogący Boże Ojcze, któryś przyjął ofiarę swego jedynego, umiłowanego Syna jako zapłatę za nasze grzechy, prosimy, okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy tegoż Syna Twojego, Jezusa Chrystusa – Słowo Twoje Wcielone, wraz z Tobą i Duchem Świętym na wieki wieków wielbili. Amen.

Boże Ciało, 2021r.