LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA PANA JEZUSA

/Do prywatnego odmawiania jako wynagrodzenie za profanacje Ciała Pańskiego/

Kyrie, eleison, - Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez Słowo Ojca, za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Panny utworzone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pod sercem Maryi z miłością noszone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w łonie Maryi – Arce Przymierza przebywające, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez Maryję zrodzone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez św. Józefa ze czcią na rękach noszone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, żywy obrazie Boga Ojca, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w pełni czasów ludzkości się objawiające,- bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przez 40-dniowy post umartwione, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w Wieczerniku w Chleb Eucharystyczny przeistoczone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pod postacią chleba z nami pozostające, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, będące ofiarą za nasze grzechy, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w Ogrójcu krwawym potem oblane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pocałunkiem zdradliwym sprofanowane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, powrozami przez łotrów związane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, przed arcykapłanem spoliczkowane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w ciemnicy okrutnym torturom poddane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, na pośmiewisko w płaszcz purpurowy odziane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, straszliwie biczowane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, cierniową koroną zranione, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, ciężarem krzyża przygniecione,- bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, tępymi gwoźdźmi do krzyża przybite, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, na drzewie krzyża wywyższone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pragnieniem dręczone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w godzinie śmierci Bogu Ojcu za nas w ofierze złożone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, z krzyża z litością zdjęte, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, na rękach Matki Bolesnej opłakiwane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, ze czcią do grobu złożone, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, w chwale Zmartwychwstania się ukazujące, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, po Zmartwychwstaniu przemienione, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa przy Wniebowstąpieniu w niebo uniesione, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, podczas każdej Mszy św. na ołtarzu ofiarowane, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, pozostające z nami w Najświętszym Sakramencie, - bądź uwielbione!
 • Najświętsze Ciało Jezusa, tak licznie profanowane, - bądź uwielbione!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

- Ofiary ani daru nie chciałeś,

- Aleś Mi utworzył ciało;

Wszechmogący Boże Ojcze, któryś przyjął ofiarę swego jedynego, umiłowanego Syna jako zapłatę za nasze grzechy, prosimy, okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy tegoż Syna Twojego, Jezusa Chrystusa - Słowo Twoje Wcielone, wraz z Tobą i Duchem Świętym na wieki wieków wielbili. Amen.

Boże Ciało, 2021r.