Chcemy zaproponować wszystkim, odwiedzającym tę stronę, przystąpienie do Wspólnoty Modlitewnej św. Jacka, która będzie stale wynagradzać Panu Jezusowi za grzech profanacji i modlić się o przywrócenie w Polsce godnego przyjmowania Ciała Chrystusa! Każdy członek wspólnoty zobowiązuje się, że codziennie będzie odmawiał w duchu wynagrodzenia Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dodając: Przebacz, Panie, przebacz ludowi swojemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki! (w miarę możliwości leżąc krzyżem). Swój udział w grupie modlitewnej zgłaszamy mailowo - klikając na link w stopce strony (kontakt z administratorem), podajemy jedynie swoje imię lub pseudonim (np. zgłaszam się do grupy wynagradzającej Sercu Bożemu - Tomasz).